تعرفه خدمات ترجمه

باتوجه به اینکه حجم صفحات مختلف با هم متفاوت است، قیمت‌ بر حسب تعداد کلمه محاسبه می‌شود. در جداول زیر قیمت‌ها برای زمان پایه می‌باشد که باتوجه به حجم سفارش  تعیین می‌شود.

ترجمه عمومی: مناسب برای  متون عمومی، روزنامه‌ها و جراید و متونی که کلمات تخصصی ندارند می‌باشد و برای این موارد ترجمه با کیفیت مناسبی انجام می‌شود. بدیهی است که اگر متن مورد نظر شما تخصصی باشد و ترجمه عمومی را انتخاب کنید نباید انتظار کیفیت مناسبی داشته باشید.

ترجمه تخصصی: مناسب برای مقالات ژورنال، پروژه‌های کلاسی و متونی که دارای کلمات تخصصی می‌باشند مقالات ژورنال، چاپ کتاب، ارائه در کنفرانس، پایان نامه های دانشگاهی و … می‌باشد. این نوع ترجمه تضمینی است و دارای کیفیت و دقت بسیار بالا می‌باشد.

ترجمه رسمی: مناسب برای توافق نامه‌های بین المللی،اسناد رسمی، رزومه برای ارائه به کشورهای خارجی، نامه‌های رسمی و …. می‌باشد.