تعرفه خدمات ترجمه

باتوجه به اینکه حجم صفحات مختلف با هم متفاوت است، قیمت‌ بر حسب تعداد کلمه محاسبه می‌شود. در جداول زیر قیمت‌ها برای زمان پایه می‌باشد که باتوجه به حجم سفارش  تعیین می‌شود.

ترجمه عمومی: مناسب برای  متون عمومی، روزنامه‌ها و جراید و متونی که کلمات تخصصی ندارند می‌باشد و برای این موارد ترجمه با کیفیت مناسبی انجام می‌شود. بدیهی است که اگر متن مورد نظر شما تخصصی باشد و ترجمه عمومی را انتخاب کنید نباید انتظار کیفیت مناسبی داشته باشید.

ترجمه تخصصی: مناسب برای مقالات ژورنال، پروژه‌های کلاسی و متونی که دارای کلمات تخصصی می‌باشند مقالات ژورنال، چاپ کتاب، ارائه در کنفرانس، پایان نامه های دانشگاهی و … می‌باشد. این نوع ترجمه تضمینی است و دارای کیفیت و دقت بسیار بالا می‌باشد.

ترجمه رسمی: مناسب برای توافق نامه‌های بین المللی،اسناد رسمی، رزومه برای ارائه به کشورهای خارجی، نامه‌های رسمی و …. می‌باشد.

انگلیسی به فارسی

عمومی: 20 تومان

حرفه‌ای: 35 تومان

رسمی: 50 تومان

فارسی به انگلیسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 70 تومان

رسمی: 120 تومان

روسی به فارسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 75 تومان

رسمی: 150 تومان

فارسی به روسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 80 تومان

رسمی: 140 تومان

اسپانیایی به فارسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 70 تومان

رسمی: 150 تومان

فارسی به اسپانیایی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 90 تومان

رسمی: 150 تومان

یونانی به فارسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 120 تومان

رسمی: 200 تومان

فارسی به یونانی

عمومی: 70 تومان

تخصصی: 150 تومان

رسمی: 250 تومان

عربی به فارسی

عمومی: 25 تومان

تخصصی: 50 تومان

رسمی: 80 تومان

فارسی به عربی

عمومی: 35 تومان

تخصصی: 60 تومان

رسمی: 120 تومان

چینی به فارسی

عمومی: 50 تومان

تخصصی: 120 تومان

رسمی: 200 تومان

فارسی به چینی

عمومی: 70 تومان

تخصصی: 140 تومان

رسمی: 250 تومان

آلمانی به فارسی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 100 تومان

رسمی: 200 تومان

فارسی به آلمانی

عمومی: 50 تومان

تخصصی: 100 تومان

رسمی: 250 تومان

هندی به فارسی

عمومی: 45 تومان

تخصصی: 120 تومان

رسمی: 200 تومان

فارسی به هندی

عمومی: 60 تومان

تخصصی: 130 تومان

رسمی: 200 تومان

ترکی استانبولی به فارسی

عمومی: 25 تومان

تخصصی:50 تومان

رسمی: 100 تومان

فارسی به ترکی استانبولی

عمومی: 35 تومان

تخصصی:75 تومان

رسمی: 150 تومان

ایتالیایی به فارسی

عمومی: 50 تومان

تخصصی: 100 تومان

رسمی: 200 تومان

فارسی به ایتالیایی

عمومی: 50 تومان

تخصصی: 120 تومان

رسمی: 250 تومان

فرانسوی به فارسی

عمومی: 30 تومان

تخصصی: 80 تومان

رسمی: 150 تومان

فارسی به فرانسوی

عمومی: 40 تومان

تخصصی: 120 تومان

رسمی: 200 تومان

ژاپنی به فارسی

عمومی: 60 تومان

تخصصی: 150 تومان

رسمی: 250 تومان

فارسی به ژاپنی

عمومی: 70 تومان

تخصصی: 140 تومان

رسمی: 300 تومان